Familjeprojektet

Fotoform AB har nu byggt flera El-in och projektet fortsätter att utvecklas. Projektets grundare Jan Lundberg och hans söner gör kontinuerliga tester och uppdateringar av den första prototypen med målet att ständigt förfina konceptet. Allteftersom framställs gjutformar för fortsatt framställning av detaljer i Fotoforms lokaler i Estland. Då tillgången och efterfrågan på motorer och styrsystem utvecklas snabbt runt om i världen är en stor del av arbetet med El-in att anpassa olika drivlinor för test och utvärdering. El-in blir ständigt bättre.